Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2. Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Ehitusseadustiku (EhS) kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osa on tunnel, sild, viadukt ja muud rajatised liiklemiseks ning tee toimimiseks.

Tee võib koosneda mitmest tee liigist. Eraldi on EhS-is nimetatud maantee, tänav ja metsatee. Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ning jalakäijate liiklemiseks. Tänav on linnas, alevis või alevikus paikne...