Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.4. Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. aasta määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” kolmanda ja neljanda peatüki kohaselt peab ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt ja ehitusteatisega esitatav ehitusprojekt olema järgmiste nõuete kohane.

  • Ehitusprojekt peab olema vähemalt eelprojekti nõuete kohane.
  • Ehitusprojekt p...