Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.3. Ehitustegevus ja autoriõigus

Ehitustegevuses tuleb sageli kokku puutuda autori­õigu­sega nii projekteerimisel kui ka ehitamisel, kuna autoriõigus tekib nii projektile kui ka valmis ehitisele.

Arhitekti (projekteerija) loomingut kaitseb autoriõigus samal moel kui kirjaniku või helilooja loomingut. Arhi­tekti võib käsitleda autorina ning tellija, ehitaja ja arhi­tekti suhteid reguleerib autoriõiguse seadus (AutÕS). Järg­nevalt käsitleme autoriõiguse põhiteemasid, millega tellija, ...