Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.3. Osanike võrdse kohtlemise kohustus

Mikk Põld

Võrdse kohtlemise põhimõte on sõnastatud ÄS-i § 154 lõikes 1: osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Eriomane klausel võrdse kohtlemise põhimõtte rakendusalast sisaldub sama paragrahvi lõikes 2: osanikku ei või ilma tema nõusolekuta kohustada tegema sissemakseid, mis ületavad osa nimiväärtust ja ülekurssi.

Võrdse kohtlemise põhimõte on ennekõike osaühingule suunatud kohustus osaühingu osanike vastu, mida pe...