Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.8. Osaniku väljaarvamise õigus

Andres Vutt ja Margit Vutt

Kuigi osaühing on kapitaliühing, näeb seadus ette võimaluse arvata osanik osaühingust välja, kui ta on oma kohustuse mõjuva põhjuseta jätnud olulisel määral täitmata ning ei ole oma kohustust täitnud vaatamata ka ühingu kirjalikule hoiatusele või osanik on muul viisil oluliselt kahjustanud osaühingu huve ning ei ole kahjustamist lõpetanud vaatamata ka ühingu kirjalikule hoiatusele (ÄS § 167). Sellise nõude saab esi...