Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.1. Osanike omavahelise ning osaniku ja osaühingu vahelise õigussuhte olemus

Andres Vutt ja Margit Vutt

Osaniku õiguste ja kohustuste sisu sõltub peamiselt sellest, milline õiguslik suhe on ühelt poolt osanikul teiste osanikega, teisalt jälle sellest, milline on õigussuhe osaniku ja osaühingu vahel. Seega tuleb eristada kaht erinevat õigussuhet: (i) osanike omavaheline õigussuhe ja (ii) osaniku ning äriühingu omavaheline õigussuhe. Nii Riigikohtu praktikas kui ka erialakirjanduses viidatakse, et tegemist on õigusliku...