Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.7. Osaniku õigus saada väljamakseid

Mikk Põld, täiendanud Eli Lahesoo, Robin Teever, Piret Jesse

Iga majanduslikult mõtleva osaniku huvi ja eesmärk on saada osaühingust tulu (erinevalt näiteks mittetulundusühingust, kus eesmärk või põhitegevus ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine). Väljamakseid, mida osanikule osaühingu kasumist tehakse, nimetatakse dividendiks (äriseadustiku (ÄS) § 157 lg 2), pärast osaühingu lõpetamist makstakse osanikule likvidee...