Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2. Euroopa Kohtu otsuste refereeringud

Keskkonnamõju hindamine

Euroopa Kohus (teine koda) leidis 26. oktoobri 2006 kohtuasjas Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik (C-239/04), et:

  • liikmesriigid võtavad kasutusele vajalikud meetmed, et vältida erikaitsealadel looduslike elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille ka...