Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.4. Projekteerimisleping

Projekteerimislepingu olemus ja nõude esitamise tähtaeg

  • Projekteerimisleping kui töövõtuleping

Projekteerimislepingu puhul on olnud küsimuseks, kas tegemist on käsunduslepinguga või töövõtulepinguga. 2020. aasta märtsis andis Riigikohus sellele vastuse. Nimelt käsitl...