Nõuandekeskus

Töötasu

Töötasu fikseerimine töölepingus - ümmardamineUus

Tere, rahvusvahelistes kontsernides kasutatakse üha enam aasta palgaülevaatustel aastapalka (kõik grupi riigid ühte moodi). Eesti töölepingutes fikeerime jätkuvalt kuu bruto töötasu. Kui ülevaatuse läbinud aastapalk jagada kuupalgaks, siis selgub, et kuutasu võib tulla sentidega. Küsin- kas on olemas võimalik seaduslik põhjendus, mille alusel põhjendada kuu töötasu ümmardamist. Tänud, Nele

Töötasu vähendamine TLS §37

Tere! Olukord selline, et tootmisosakonnas ei ole töötajatele vajalikus mahus tööd anda ja oleme sunnitud vähendama nende tööaega, samas keskmise töötasu maksmine on ülejõukäiv. Soovime kasutada TLS §37 võimalust. Kas võib töötajatel eri mahus tööaega vähendada? Kas seda, et miks eri mahus, peab põhjendama? Kas on lubatud, et tööaega vähendatakse ainult ühes osakonnas?

Osalise töövõimega töötaja brutosissetulek ja töövõimetoetus

Töövõimetoetust hakatakse valemi alusel vähendama juhul, kui toetuse saaja eelmise kuu brutosissetulek oli suurem kui 1469,70 eurot. Brutosissetulekuks loetakse töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis. Kas brutosissetuleku hulka arvatakse haigushüvitis, mille maksab tööandja või brtosissetulek on ka haigushüvitis, mille töötajale maksab haigekassa? Vastuse eest ette tänades

riigipühal öötöö tasustamine

Kas lisaks riigpüha 2kordsele tasumäärale tuleb ka lisaks maksta öötöö 1,25kordse tasumäärana?

Töötasu tavapäeval ja riigipühal

Tere, Kui tööpäev algab 17:00 (tavaline tööpäev) ning lōppeb 02:00 (00:00 algab riigipüha), siis kas 00-02 on topelttasu või tegemist siiski tavatasuga?

töötasu alammäär 2022

Töötaja töötab täistööajaga ja töölepingus on kokkulepitud tunnitasu, milleks on 2022 aastal 3,86 EUR/h. Veebruaris on normtunde149 ehk 149x3,86=575,14 EUR. Kuna töötasu alammäär on 654 EUR/kuus, kas tööandja peab siis puudujääva osa lisatasuna juurde maksma või ongi korrektne maksta 575,14 EUR, millised on teie soovitudes?

Kvalifikatsiooni lisatasu

 Soovime võtta kasutusele kvalifikatsiooni eest makstava lisatasu. Oleks põhipalk ja lisatasu, mida maksaksime vastavalt töötaja omandatud oskustele (igal oskusel oma hind). Oskuste hindamine toimuks kord kvartalis ja sellest tulenevalt pannakse paika järgmise kvartali kvalifikatsiooni lisatasu. 

Kuidas tuleks seda tulemustasu juhendis ja töölepingus kajastada? 

Kas kvalifikatsiooni eest on õige maksta lisatasu või peaks peale uue oskuse omandamist tegema muudatuse põhipalgas? Meie soov on, et töötajad hoiaksid oma oskused värskena ja oleksid valmis neid vajadusel kasutama.

Valveaeg

Tere,

Ei saa aru kuidas arvestada valveaja eest tasu,tean et seaduses näeb ette minimaalselt 1/10 brutopalgast aga mismoodi ma pean seda kajastama ja mis maksud sellest tuleb maksta, kus ja kas üldse on vaja deklareerida? Näiteks töötaja oli terve nädalavahetuse valves ja olid riigipühad(jõulud) kuidas siis käituda?

Riigipühale järgnev või eelnev tööpäev

Tere, 

kui tööpäev algab riigipühal, kuid lõpeb tavalisel tööpäeval. Kuidas toimub tasu arvestus? Kas on mingi tundide hulk, mis tuleb tasustada riigipüha tasuna ka tavalisel tööajal?

 

Volikogu liikmele töötasu maksmine põhitöökohast

Tere

Kui volikogu liige soovib puududa põhitöökohalt volikogu istungil osalemise tõttu, siis kuidas peab tööandja selle aja eest tasu arvestama? Kas tööandjal on õigus selle päeva eest tasu mitte maksta, kuna töötaja tööl ei viibi (omavalitsusüksus maksab tasu koosolekul osalemise eest).

Märkus: volikogu liige puudub töölt terve päeva, kuna ta osaleb teise maakonna volikogu töös. 

Koondamine

Kui töötaja, kes tuleb lapsehoolduspuhkuselt tööle, talle ei ole tööd anda ja ta koondatakse ilma ette teatamiseta? Kuidas arvestatakse tema koondamine, kuna tal ei ole viimase kuue kuu töötasu olnud? Kas kasutatakse indekseerimist? Millised tasud arvesse tuleb võtta? Töötasu koosnes varem põhipalk+lisatasud.

Töötasu

Kas on võimalik töötasu muuta, seoses ametikoha vahetusega (kõrgemast tunnitasust, madalamale).

Näide: Töötaja on poejuhataja ja töötasu suurem, kui klienditeenindajal. Töötaja ei saa poejuhtimisega hakkama ja töötaja peaks tagandama poejuhataja ametkohalt. Töötaja asuks edaspidi tööle klienditeenindaja ametikohale

tunnitasu

Tere! 

Töölepingus on kokku lepitud töötamine täistööajaga ja töötasu tunnitasuna:

1.1. Töötajale makstav töötasu on tunnitasu, mis on ............... eurot.

1.2. Tööandja kohustub maksma töötasu vastavalt igas kuus töötatud tundidele.

Siis kas on lubatud tasustamine tegelikult töötatud tundide järgi või ikkagi seotud normtundidega kuus? 

Näiteks: Normtunde kuus 168, töötas 140, siis kas tasuda tuleb 140 tunni eest või 168 tunni eest?

Näiteks: Normtunde kuus 168, töötas 172,  siis kas tasuda tuleb 172 tunni eest või 168 tunni eest + 4 tunni eest ületunnitasu?

 

Palk võõrale kontole

Tere

Kas töötaja palga võib kanda kolmanda isiku kontole?

Tükitöö tasu täpsustus

Ettevõttes on kasutusel tasustamine tükitöö alusel, täistööajaga. Lepingus on kirjas, et " Töötajale makstakse igakuist töötasu tükitööhinnete alusel." Samas Töötasustamise reeglites on mõistete all kirjas "Põhipalk – see võib olla kuupalgana makstud töötasu või tükitööna makstud töötasu, mis katab seadusega ette nähtud miinimumtasu".

Kas palgalipikul võib olla kirjas ainult tükitöö tasu X EUR või peaks töötasu olema kajastatud kahel real - 1) põhipalk (kehtiv miinimumpalk) ja 2) tükitöö tasu ( = teenitud tasu - kehtiv miinimumpalk)?