Juhiabi teabevara

6.10.2. Tervistav suhete 
aastaring – kuidas kohaneda 
kasvava suhete hulgaga

Tööl luuakse suhteid selleks, et üheskoos eesmärke saavutada. Selleks pole vaja üksteisele tingimata meeldida (kuigi ka ilmne antipaatia välistab head tulemused). Formaalselt määratakse ametirollide kokkupuutepunktid ja põimumine asjaajamise protseduuriga. Välistele ehk formaalsetele suhetele lisanduvad inimese enda suhtumine ja hoiakud enesesse ja teistesse ning suhete toimesse. Alateadvusest kerkivad varjatud vajadused ja hirmud mõjutavad märkimisväärselt eesmärkide saavutamist. Suhtlemisvi...