Juhiabi teabevara

6.2. Sisekommunikatsioon

Sisekommunikatsioon ehk organisatsiooni või ettevõtte sisene suhete korraldamine on valdkond, mille puhul muutub suhtekorralduslik tegevus eriti aktuaalseks juhtimisfunktsioonina. See on valdkond, mis on seotud töökeskkonna parendamise ja motiveerimispoliitikaga. Organisatsiooni liikmed on alati tõhusamad, kui neid kaasatakse ka otsuste tegemisse ja informeeritakse alati ning kõigest organisatsioonis toimuvast. Organisatsiooni või ettevõtte edukus omakorda aga on otseses seoses töötajate rahu...