Dokumendinäidiste teabevara

11.4.3. Ettevõtte privaatsuspoliitikat kajastav dokument

OÜ XXX PRIVAATSUSPOLIITIKA

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on v...