Dokumendinäidiste teabevara

11.1. Dokumentide sisujuht

Märkus. Hea ja ülevaatlik tabel kõigi personalitöös vajalike dokumentide asukoha ning säilitamise aja kohta. Tabel muudab personalitöös vajaminevad dokumendid kergesti leitavaks ka neile, kes tavapäraselt personalitööga ei tegele (praktikant, puhkuseasendaja, raamatupidaja vm).

Lahter „Valdkonna haldur” on otstarbekas lisada tabelisse siis, kui on plaanis koostada kogu ettevõtet hõlmav...