Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.9. Tegeliku kasusaaja avaldamine

Triin Kaurson

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (edaspidi: RahaPTS) kohaselt pidid kõik ettevõtted alates 1. septembrist 2018 avalikustama äriregistris oma tegelikud kasusaajad. Peale aktsiaseltside ja osaühingute pidid andmed esitama ka täisühingud, usaldusühingud, tulundusühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud, Euroopa äriühingud ja Euroopa majandushuviühingud. Tähtaeg tegelike kasusaajate kohta andmete es...