Nõuandekeskus

Muud tööõiguse küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Vabatahtliku töötaja tööle vormistamine

Kuidas vormistada messil osalemiseks vabatahtliku töötajaga töövorm või lepingut, mida aktsepteeriks MTA kui tuleb kontrollima. Ette tänades

Töötukassalt saadud palgatoetuse kajastamine

Kuidas raamatupidamises kajastada seoses pikaajalise töötu töölevõtmisega laekunud 50% (brutopalgast) palgatoetust.

Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamine

Töötaja soovib  jääda lapsehoolduspuhkusele aga soovib tööandja juures edasi töötada. Töötaja brutopalk jääb alla 2021,54 euro. Kas see on lubatud? Kas peab arvestama mingite erisustega? 

Seotud isikud

Tere,

Kas ametiisiku (asutuse juht) lapse abikaasa (asutuse töötaja) loetakse seotud isikuks või mitte? 

Aitäh vastuse eest!

Koondamine peale lapsehoolduspuhkust.

Töötaja jäi lapsehoolduspuhkusele 07.09.2020 kuni 07.03.2023.a.Täna 26.01.22 teatas ta, et soovib tulla tagasi tööle, kuid ettevõttel ei ole talle samaväärset tööd pakkuda. Töötaja on nõus koondamisega. Kuidas arvutada koondamistasu, kui tema viimasel töötamise perioodil 18.03.20-10.04.20 töötas ta üleviimisega kergemale tööle ja sai 30% töötasust. 

eelmise tööandja juures teostatud tervisekontrolli kehtivus

Tere!

Kui töötaja on läbinud eelmise tööandja juures tervisekontrolli  vähem kui 4 kuud tagasi ja soovib nüüd sama tervisekontrolli otsust kasutada uue tööandja juures (et mitte minna uuesti kontrolli), siis kas uus tööandja võib seda aktsepteerida või mitte? Ohutegurid on üldjoontes samad (tegemist kontoritööga)

elatisraha arvestus täisealisele õppijale

Perekonnaseaduse § 97 punktist 2 tulenev ülalpidamiskohustus: 2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Küsimus - kuidas arvestada 2022 elatisraha üle 18.aastasele õppijale, kui väljatöötatud elatiskalkulaatorisse saab lisada ainult alaealise lapse sünniaasta.

Kas arvestus oleks õige, kui võtta aluseks 200 eur baasosa + 3% elatise maksja brutopalgast, (mis on väiksem eesti keskmisest brutopalgast) või peab arvestama eesti keskmisega 1448 eur.  Elatisraha  maksmist ei ole nõutud välja kohtu kaudu ega notariaalselt, seega saan aru, et ei peaks enam jätkama  292 euro maksmisega, vaid max summa 243 eur.

Töölepingu üleminek

Kas kontserni siseselt võib viia töötaja emaettevõttest tütarettevõttesse nii, et tööstaaž ei katke (nn tööle tulemise aeg, hüved, mis on näiteks seotud koondamishüvitisega jm), kui jah, siis millistel tingimustel ja kuidas vormistada TÖR kanded?

Töötaja elamiskulude katmine

Tere, küsimus: Eesti ettevõte palkab mitteresidendi ning soovib talle üürida korterit või siis ka ettevõte ostab korteri ning paigutab mitteresidendi sinna elama.  Kuidas toimub maksustamine ja millega tuleb arvestada, et maksuriskid maandada?

Prillid

Töötaja töötab kogu tööaja kuvariga. Kas on õigus paluda tööandjalt prillide hüvitamist (osaliselt või täismahus?) ka juhul kui nägemisteravus iseenesest ei ole muutunud, aga eeelmised prillid läksid katki?

konfliktne töötaja

Millisele töölepingu või töölepingu seaduse (või muu sedause) punktile saan tugineda hoiatuse edastamisel töötajale, kes töö ajal peale sõnavahetust kolleegiga lõi teda?

Töötasu arestimine

Töötaja esitab tööle tulles perekonnaliikme arve numbri töötasu ülekandmiseks. Hiljem selgub, et tööandja peab hakkama töötaja töötasust teostama kinnipidamisi töötasu arestimise akti alusel. Kuna töötajal on 2 ülalpeetavat ning töötasu suurus ei võimalda kinnipidamisi teha, siis kas töötasu ülekandmine perekonnaliikme arvele on lubatud või peab tööandja nüüd nõudma töötajalt tema arve numbrit ja hakkama sinna töötasu üle kandma. Või peab tööandja teatama täiturile, kelle arvele tööandja võlgniku töötasu kannab.

Работники за пределами Эстонии

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста ,что надо для того, чтобы у Эстонской компании ,владельцем которой является иностранец, работали в Германии работники из Украины?

 

etteteatamisaeg koondamisel

Tere!

 

Töötaja tuli tööle 08.08.2011.a

Lapsehoolduspuhkusel oli al 06.01.2020 -31.05.2021 (töölepingu peatamine)

Kui tuleb koondamine, siis sel juhul etteteatamisaeg koondamisel on 60 või 90 päeva?

Ette tänades,

Irina

Lõpparve

Tere.

Kui töötaja ütleb, et tahab päevapealt ära minna, ilma et oleks kuu aega ette öelnud. Kas me võime ta palgast kinni pidada ka etteteatamata päevade eest ja kui palk ei võimalda kinni nii palju pidada, kuidas me peaksime edasi toimetada, et need rahad kätte saada