Nõuandekeskus

Tööleping

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Proovipäev

Tere. Kui soovime võtta meile tööle kandideeriva inimese proovipäevale ja maksta ka tasu talle selle eest, siis kuidas vormistada sellist 1-päevast töösuhet? Kas tuleks vormistada tähtajaline tööleping? Kas see tööleping võib olla ka suuline või e-kirja teel saadetud (ja ka vastatud) vabas vormis kokkulepe? Kas selline tööpäev tuleb registreerida ka TÖR-is?

TL

"Töölepingu iseloomulikuks tunnuseks on, et tööandja maksab töötajale tehtud töö eest tasu. Järelikult ei ole töölepinguga tegu juhtumitel, kus isik teeb teise isiku kasuks tasuta mingeid toiminguid või täidab temalt saadud ülesandeid." (ptk 3). Поясните, второе предложение. Т.е. если работник в рабочее время делает другую, не связанную с основной деятельностью, работу, то трудоговой договор на это время не действует? ( а если это час-два в день и тд). Как это оформляется, какие документы нужны и проч.

Osaline tööaeg aasta jooksul

Kooli söökla ei tööta suvel. Kas tohib kirjutada söökla töötajate töölepingutes, et töötajad ei tööta suvel ja ei saa suvel töötasu ega puhkusetasu? Või on vaja sõlmida tähtalised töölepingud?

TL ülesütlemine §88 lg 1 p 2 järgi

Tere Selline küsimus: Tööandja soovib töötajaga töölepingut lõpetada § 88 lg 1 p 2 järgi. Tööandja väidab, et töötaja ei tule tööülesannetega toime. Varem ei olnud ühtegi kirjalikku noomitust tehtud. Töövestlusel ütles töötaja, et varem ei ole sellist tööd teinud, kuid tööandjaga oli kokkuleppe, et töötaja õpib protsessi käigus. Samuti ka katseaja jooksul ei olnud ühtegi kirjalikku märkust. Kas peab ikkagi olema kirjalikult fikseeritud, et töötaja ei tule tööülesannetega toime ja kui palju noomitusi/märkusi peab olema, et saaks TL antud § järgi lõpetada? Ette tänades A.

Õppekogunemine

Tere! Meil on kutsutud ühest osakonnast 2 töötajat samal ajal õppekogunemisele. Seda ettevõtte jaoks kõige kiiremal ajal, mistõttu jääme väga hätta. Kas ettevõttel on mingi võimalus õppekogunemisest keelduda, on mõtet Kaitseväe poole palvega vms pöörduda? Kui inimene ise jätab õppekogunemisele minemata, saab ta trahvi, ettevõttele oleks soodsam see kinni maksta... 

(siiani oleme kõigil reservõppustele kutsututele seda võimaldanud ja nad pole ka palgas kaotanud, aga nüüd on tõesti kriitiline olukord meie jaoks :)) 

 

TL ülesütlemine §88 lg 1 p 2

Tere

Selline küsimus: Tööandja soovib töötajaga töölepingut lõpetada § 88 lg 1 p 2 järgi. Tööandja väidab, et töötaja ei tule tööülesannetega toime. Varem ei olnud ühtegi kirjalikku noomitust tehtud. Töövestlusel ütles töötaja, et varem ei ole sellist tööd teinud, kuid tööandjaga oli kokkuleppe, et töötaja õpib protsessi käigus. Samuti ka katseaja jooksul ei olnud ühtegi kirjalikku märkust. Kas peab ikkagi olema kirjalikult fikseeritud, et töötaja ei tule tööülesannetega toime ja kui palju noomitusi/märkusi peab olema, et saaks TL antud § järgi lõpetada?

Ette tänades

A.

Töölepingu muutmine

Tere

Juhul kui töötaja ei nõustu töölepingu muutmisega, siis mis paragrahvi alusel temaga tööleping lõpetada?

Egle

15 aastase tööle võtmine

Kuidas sõlmida töölepin 15 aastase alaealisega kes on koolikohustuslik ja palju töötundi nädalas ta saab teha?

töölepingu tingimuste muudatus

Töötajal on tähtajaline tööleping. TL tähtaeg seotud objekti koostöölepinguga, ehk tööleping kehtib koostöölepingu lõpuni. Töötaja osutab teenust kahel objektil. Ühel objektil hakkab koostööleping lõppema. Tuleb töölepingu muudatus teha, sest nüüd töötajal jääb ainult 1 objekt. Kas töölepingu muudatuse etteteavitamis aeg sõltub staazist või see peab olema lihtsalt mõistlik aeg?

прекращение труд.договора по состоянию здоровья

Работник был пол года на больничном, после ушел в отпуск на месяц, вышел отработал 2 дня, говорит что может работать, но с работай не справляется. Можно ли расторгнуть договор по состоянию здоровья? и нужны ли компенсации в таком случае?

 

Спасибо

Töökoormuse muudatuse vormistamine

Tere, kas kõik töökoormuse muudatused tuleb vormistada kirjalikult töölepingu lisana või piisab töötaja poolsest töökoormuse muudatuse avaldusest?

Ette tänades ja parimate soovidega

Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja lepingu muutmine

Tere

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduseks. Lapsehoolduspuhkusel olev töötaja tuleb tööle tagasi, kuid soovime ka asendajaga töösuhet jätkata. Kuidas on korrektne vormistada lepingu muudatus ning muuta tööleping tähtajatuks?

Ettetänades ja parimate soovidega

Töölepingu muudatus tähtajaliselt tähtajatule

Tere

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping seoses ajutise töömahu suurenemisega. Peale tähtaja möödumist töötaja jätkab samal ametikohal.
TLS § 80 lg 3 loen välja, et kui töötaja jätkab tööga peale tähtaja möödumist ning tööandja 5 päeva jooksul teistsugust tahet ei avalda, siis muutub tööleping automaatselt tähtajatuks.
Kas ja millised muudatused tuleks teha töötaja töölepingus?

Ettetänades ja parimate soovidega

muutuvtunnileping

Tere

Kus saab lugeda muutuvtunnilepingu kohta? Kas hetkel saab selliseid lepinguid vaid kaubanduses sõlmida?

Tööleping ukrainlasega

Eesti ettevõte soovib tööle võtta  ukrainlase.  Töötaja asub tööle rahvusvaheliste vedude autojuhina ja täidab suure osa tööajast ülesandeid erinevates Euroopa Liidu riikides. Mida tuleks silmas pidada töötaja tööle võtmisel, kas siin on erinevus kui ta töötaks ainult Eestis? Millised maksud tema töötasust tuleb kinni pidada ja/või tasuda Eestis (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed)? Vastuse eest ette tänades