IT juhtimise teabevara

11.1.3. Teenuse osutajale kohaldatav õigus

Euroopas on kaua vaieldud, kas infoühiskonna teenuste osutamise reguleerimisele tuleks kohaldada asu­kohamaa (ingl country of origin) või sihtkohamaa (ingl country of destination) õigust.

Asukohamaa õigus

Teenuse pakkujale kohaldatakse tema asukohamaa ­õigust sõltumata sellest, mis Euroopa Liidu või ­Euroopa majanduspiirkonna riigis teenust pakutakse. Eestis asuva tegevuskoha kaudu pakutav infoühiskonna ...