IT juhtimise teabevara

Tutvustus

13. Audio-video

Selle peatüki alapeatükkidest leiate IT juhtimise teemalised audiod ja videod. 

...