IT juhtimise teabevara

11.1. Infotehnoloogiat käsitlevad seadused

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia hõlmab kõiki tegevusvaldkondi. Toodete või teenuste pakkumine äritegevuses, avalike teenuste pakkumine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ja inimeste omavaheline suhtlemine sõltuvad ühel või teisel viisil tehnoloogiast. Seetõttu on tehnoloogia ja interneti kiire areng viimastel aastakümnetel esitanud seadusandjatele suure väljakutse – kuidas käia ajaga kaasas ja kohandada kehtivaid õigusakte piisavalt kiiresti, et tagada nende kooskõla arenevate ja...