IT juhtimise teabevara

11.3. E-kaubandus

Tänapäeval kasutatakse lepingute sõlmimiseks lisaks traditsioonilistele kirjalikele (lihtkirjalikus või notariaalses vormis) ja suulistele kokkulepetele muidki võimalusi. Nüüdistehnoloogia võimaldab lepinguid sõlmida eri sidevahendite abil. Selliste sidevahendite hulka kuulub ka arvutivõrk, mille kaudu tehtud kaupade ning teenuste ostu- ja müügitehingute kohta kasutatakse mõistet elektrooniline ehk e-kaubandus.

Õiguslikus mõttes hõlmab e-kaubandus eri valdkondi. Lisaks otseselt elektroo...