IT juhtimise teabevara

11.2. Intellektuaalne omand ja selle haldamine

Evelin Simer, intellektuaalomandi õiguse jurist

Iga nutika äri alus ja suurim vara on intellektuaalomand. Iseäranis IT-sektoris on ettevõtte väärtus üha rohkem seotud intellektuaalomandiga. Läbimõeldud intellektuaalse vara strateegiline kasutamine annab ettevõttele konkurentsieelise ja kindlustab turupositsiooni, mis omakorda suurendab ettevõtte väärtust. Seetõttu ei ole intellektuaalset omandit vaja kaitsta mitte ainult ettevõtte vara nõuet...