IT juhtimise teabevara

2.5.1.3. Segametoodika

Segametoodika (ingl combined (security) approach) on metoodikate pere, mis püüab etalonturbe metoodika puudusi korvata nii, et tegelike süsteemide korral jäädaks mõistliku ressursikasutuse piiridesse.

Segametoodika hõlmab peamiselt kaht käsitlust.

1. Etalonturbe metoodikad (etalonmeetmete komplektid) on koostatud mitme erineva turvataseme (mitme erineva käideldavus-, terviklus- ja konfidentsiaalsust...