IT juhtimise teabevara

2.5.1. Infoturberiskide haldus

Teet Raidma

Infoturberiskide halduse eesmärk on tagada organisatsiooni ärieesmärkide saavutamine ja jätkusuutlikus lähemal ja kaugemal ajal. Organisatsiooni varad ja põhitegevus peavad olema kaitstud aktsepteeritaval tasemel. Teiselt poolt ei tohi see takistada organisatsiooni tegevuseesmärkide saavutamist ja uute võimaluste kasutamist. Infoturberiskide haldus (edaspidi riskihaldus) on infoturberiskide tuvastamise, analüüsimise, kaalutlemise, aruandluse, käsitlemise ja seir...