IT juhtimise teabevara

2.5.1.4. Mitteformaalne metoodika

Mitteformaalne metoodika (ingl informal (security) approach) on etalonturbe metoodika ja segametoodika tegelik hädapärane alternatiiv, kui neid mingil põhjusel rakendada ei saa (st sobivad metoodikad puuduvad või ei saa kasutada) ning piiratud vahendite tõttu ei saa minna ka detailse riskianalüüsi teed.

Mitteformaalse riskihalduse metoodika korral ei põhine riskide hindamine abstraktsetel meetoditel, vaid spetsialistide konsiiliumi (oma töötajad, välised konsultandid) ...