IT juhtimise teabevara

2.5.2. Turbehaldus

Turbehaldus (ingl security management) käsitleb tüüpilisi protsesse ja tegevust, mille tulemusena tüüpasutuses või -infosüsteemis turve saavutatakse ning alal hoitakse; samuti tüüpilisi vahendeid ja rolle, mida selle tegevuse juures on vaja üksikasjalikult kirjeldada ja eristada.

Turbehalduse osad
  • Infoturbe põhimõtete väljatöötami...