Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4.1. Väärtus ja väärtused

Mõisted “väärtus” ja “väärtuse loomine” kuuluvad tänapäeva finantsjuhtimises kõige rohkem kasutatavate sõnade hulka. Ärijuhtimises räägitakse aga üha enam ettevõtte väärtustest.

Finantsjuhtimises käsitletakse väärtust loomulikult raha seisukohalt. Ettevõtte väärtus on seda suurem, mida suuremat rahavoogu see omanikele, võlausaldajatele, töötajatele ja ühiskonnale toob. Väärtus omanikele tuleneb dividendide ja muude ettevõttest omanikele suunatavate r...