Finantsjuhtimise teabevara

2. Audio ja video

Väärt võimalusena saate vaadata ja kuulata päevakajalisi ettekandeid, veebiseminare ja vestlusi finantsjuhtimisega seotud teemadel.

 

Aprillis 2022 toimus juba 24. Pärnu Finantskonverents, mis seekord kandis pealkirja „Igavesti erilised ajad”. Maailm meie ümber muutub tundide, päevade ja nädalatega. Sõda Ukrainas, majandussanktsiooni...