Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4.7. Töötajate motiveerimine EVA abil

Selleks, et ettevõtte juhid oleksid tõsiselt huvitatud EVA rakendamisest ja suurendamisest, tuleb nende töötasu siduda EVA-ga.

Ainult rahaliste näitajate alusel premeerimine ei pruugi alati sobida. Töötajate ja juhtide tasu peab olema seotud eelkõige tegevusega, mida konkreetne isik saab mõjutada. Seega, kui tööliselt oodatakse kiiret ja kvaliteetset tööd, siis peab ka tasustamine lähtuma töö kvaliteedist ja kiirusest. Juhid saavad oma tegevusega mõj...