Finantsjuhtimise teabevara

3. Ettevõtte eesmärgid ja finantsteabe esitamine

Kõige üldisemalt öeldes on finantsjuhi ülesandeks:

1) koguda, korrastada ja esitada finantsteavet ning
2) teha selle finantsteabe baasil otsuseid, mis kuuluvad tema vastutusalasse, samuti abistada ettevõtte juhti ja teisi juhtkonna liikmeid nende vastutusalasse kuuluvate ja finantsteabele toetuvate otsuste tegemisel.

Enne kui teavet koguma ja korrastama hakata, on otstarb...