Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4. Väärtuspõhine juhtimine

Väärtuspõhise juhtimismudeli (ingl value based management) sisu on tänapäeval väga lai, võib isegi öelda, et ähmane, ja sõltub sellest, mis ala asjatundja sellest räägib. Omad interpretatsioonid väärtuspõhisest juhtimisest on nii strateegilise juhtimise, finantsjuhtimise, turunduse kui ka personalijuhtimise teooriates.

1980. ja 1990. aastatel kasutati mõisteid “väärtuspõhine juhtimine” või “väärtusjuhtimine” rohkem finantsvõtmes: väärtuspõhine juhtimine on juhtimisviis, mis...