Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7. Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus

§ 114. Vaidluste lahendamine

Töölepingust tulenevad vaidlused lahendatakse käesolevas seaduses ja töövaidluse lahendamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

1. TLS-i § 114 kohaselt tuleb töölepingust tulenevate vaidluste lahendamisel kohaldada nii TLS-s kui ka töövaidluse lahendamise seaduses (TvLS) sätestatud tingimusi ja korda. Ko...