Tööõiguse teabevara

13. Intellektuaalne omand töösuhtes

Intellektuaalne omand tähendab õigusi inimese loometöö tulemustele. Isikul, kellele need õigused kuuluvad, tekib teatud ulatuses ainuõigus neid loometöö tulemusi ise kasutada ning keelata või lubada teistel nende kasutamist. Lubades oma õigusi kasutada, saab nende omaja aga küsida kasutuse eest tasu, nn litsentsitasu. Seega kujutab intellektuaalne omand endast potentsiaalselt nii konkurentsieelist kui ka tuluallikat. Kuid millised on need loometöö tulemused, mida intellektuaalse omandi õiguse...