Tööõiguse teabevara

8. Kolmepoolsed töösuhted

 

Renditöösuhte olemus

Töölepingu seaduse (TLS) renditöösuhte regulatsioon koosneb mõnest põgusast sättest (TLS § 6 lg 5, TLS § 6¹, TLS § 9 lg 1, TLS § 10 lg 2, TLS § 17 lg 5, TLS § 28 lg 9¹). TLS-s ei ole süstemaatilist renditöösuhte regulatsio...