Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8. Kolmepoolsed töösuhted

Renditöösuhte olemus

Töölepingu seaduse (TLS) renditöösuhte regulatsioon koosneb mõnest põgusast sättest (TLS § 6 lg 5, TLS § 61, TLS § 9 lg 1, TLS § 10 lg 2, TLS § 17 lg 5, TLS § 28 lg 91). TLS-s ei ole süstemaatilist renditöösuhte regulatsiooni, mis annaks osalistele õigussuhte sisustamisel kindlad juhised. Renditöösuhtes tuleb õiguste j...