Tööõiguse teabevara

4. Puhkus

Töölepingu seaduses sätestatud puhkused jagunevad töötatud perioodi alusel antavateks puhkusteks ja töötaja isikuga seotud puhkusteks. Töötatud perioodi alusel antav puhkus on põhipuhkus. Töötaja isikuga seotud puhkustena sätestab TLS vanemapuhkused, mis jagunevad omakorda emapuhkuseks, isapuhkuseks, lapsendajapuhkuseks, lapsehoolduspuhkuseks ja lapsepuhkuseks, ning õppepuhkuseks, mida antakse täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt.

Nimetatud puhkused jagunevad omakorda tasustatav...