Tööõiguse teabevara

3. Töö- ja puhkeaeg

Töö- ja puhkeaja üldiste põhimõtete ja piirangute kehtestamisel on TLS-is lähtutud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 4. novembri 2003 direktiivist 2003/88/EÜ tööaja korralduse mõningate aspektide kohta ja Euroopa Nõukogu 22. juuni direktiivist 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl. Kui töötaja tööülesanne on vedada kaupa või reisijaid selleks vastava sõidukiga, rakenduvad sellise töötaja töö- ja puhkeaja kohta erinormid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 561...