Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2.2.3. Tööandja muud sõidukid

Kui tööandja omandisse või kasutusse kuuluvate M1 ja M1G-kategooria sõidukitele kehtivad maksustamisel erireeglid, siis ei kohaldu need reeglid kõigile muudele sõidukitele. Viimaste alla liigituvad teiste hulgas veoautod, traktorid, mootorrattad, jalgrattad jm (edaspidi nimetatud muud sõidukid).

Muude sõidukite erisoodustuse arvutamisel tuleb lähtuda rahandusministri kehtestatud erisoodustuse hinna määramise korrast. Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses ole...