IT juhtimise teabevara

3.1.2. Mitmetasemelise analüüsi metoodika

Analüüs on IT-projekti elutsükli etapp, mille eesmärk on kirjeldada loodava infosüsteemi haare ja valdkonnad ning täpsustada kasutaja vajadused ja nõuded.

Analüüsi tulemusena sõnastatakse kliendi arendus­vajadu­sed, prioriteedid ja lahendusalternatiivid koos riski- ja mahuhinnangutega. Analüüs an­nab juhtkonnale aluse arendustegevuse ot­suste tegemiseks.

Ju­hi ülesanne on tag...