IT juhtimise teabevara

3.1. Infosüsteemide arendus

Infosüsteemide arendus algab vajaduse tunnetamisest ja sõnastamisest. Seejärel viiakse ellu lähteülesanne­ kirjeldatud infosüsteemide arendamise etappide kohaselt.

Infosüsteeme on võimalik arendada oma jõududega, asjaomast teenust pakkuva organisatsiooni (nt infosüsteemide arendusega tegelev ettevõte) abiga või nimetatud võimalusi koos kasutades. Infosüsteemide arendamise metoodika ja järelevalve või kontrolli on sarnased. Seega võib käesolevat ...