Nõuandekeskus

Puhkus

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Toetus lapse sünni korralUus

Tere, Kas tööandja võib maksta toetust lapse sünni korral emapuhkuse (endine rasedus- ja sünnituspuhkus) ajal? Või saab seda teha ainult siis, kui ema läheb vanemapuhkusele (endine lapsehoolduspuhkus)? Aitäh!

Puhkuse pikkus

Tere, Ettevõttes tekkis vaidlus tööandja ja töötaja vahel puhkusepäevade arvestuse kohta. Töötaja esitas puhkuseavalduse 26.04.22-6.05.22 (10 tp, 11 kal.päeva, 1 püha ja puhkuseloleku viimane päev on reede). Kuna puhkuseloleku viimane päev oli reede, siis lisasin juurde ka laupäeva ja pühapäeva. Töötaja polnud sellega nõus. Seletasin töötajale, et puhkus ei saa lõppeda reedega vaid sellele järgnevad puhkepäevad lähevad puhkuse arvestusse. Nüüd nõuab töötaja, et näitaksin talle seadust, et tohtisin nädalavahetuse puhkusele lisada. Ise olen töötanud selles ettevõttes personalijuhina 6 kuud ja siin on eelnevalt antud puhkusi nii ühe, kahe kui kolme päeva kaupa. Kas ma tegin mingi vea? Kuidas ma peaksin töötajale selgitama ja millele konkreetselt viitama. Lugupidamisega Ülle Haukanõmm

Puhkuse ajakava / puhkuseavaldused

Tervist! Ilmselt on küsimust mitmel korral ja erineval kujul küsitud, kuid soovin samuti uurida mõnda teemat puhkuse ajakava ja puhkuseavaldustega seoses. * puhkuste ajakavaga seoses uurin, kas kõik töötajad on kindlasti kohustatud kõik oma puhkusepäevad ära planeerima ja ajakavasse kirja panema või saab ajakava osaliselt täita või üldse tühjaks jätta töötajate põhjendusega, et raske planeerida kõiki põhipuhkusepäevi ja e/v poolt antavad lisapuhkusepäevi aga järgivad seda, et kui soovivad puhkust võtta, mis pole eelnevalt kinnitatud puhkuste ajakavasse lisatud, esitavad hiljemalt kaks nädalat enne puhkuse soovile jäämist puhkuseavalduse? Siinkohal on töötaja teadlik, et sellisel juhul on oht, et tööandja võib-olla ei saa vastu tulla (kuigi meie ettevõttes seda muret pole). * Puhkuseavalduse esitamine (paberkandjal või digitaalsel kujul) olenemata sellest, kas eelnevalt planeeritud (puhkuse ajakavas kinnitatud) või viimasel minutil tekkinud puhkusesoov, on alati kohustus see avaldus siiski esitada? * Kui töötaja on puhkuse ajakavasse puhkuse kirja pannud aga selgub, et soovib seda muuta või tühistada, tuleb vastav avaldus siiski esitada kas paberkandjal või digitaalsel? * Kui üks puhkusekord peab olema 14 päeva pikk (katkematu), siis ülejäänud puhkusepäevad võib jagada mitte lühemaks kui 7 päeva? Ette tänades!

Отпуск работнику для написания ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Здравствуйте. Поясните пожалйста порядок предоставления работнику отпуска для написания Дипломной работы. Сколько дней мин/макс, нужна ли справка с высшего учебного заведения, порядок оплаты. Спасибо.

Lõpparve

Töötajale vaja arvestada lõpparve,temal oli ette saadud puhkusepäevad, kuidas on õige tagasiarvestust teha kas peaks arvestama eelnevalt kättesaadud puhkusetasude summadega või hoopis uue keskmise järgi?

Keskmise töötasu arvutamine aastaboonuse väljamaksmise korral

Tere Sooviksin saada nõu järgmise olukorra kohta. Töötaja/juhatuse liikmele on määratud töölepingus kasumiprotsendi ehk aastaboonuse väljamaks tingimusega, et ettevõtte aruandva aasta tegelikud kulud ei ületanud eelarvelisi. Küsimus: kas keskmise töötasu arvutamisel tuleb töötajale makstud kasumiprotsenti arvesse võtta? Kui kasumiprotsendi väljamaks on tingimusega, mis viitab töö tegemisele (kulude juhtimine selliselt, et püsida eelarvelistes summades), kas siis loetakse see summa töötasuks? Millal muutub see kasumiprotsent sissenõutavaks? Kas aastaaruande esitamise hetkel? Kui selline kasumiprotsent peaks minema keskmise töötasu arvutusse puhkuseraha väljamaksmisel, kuidas lähtuda nt sellisel juhul, kui töötaja kasutab puhkust enne aastaaruande esitamist, millal ei ole veel kindlalt teada kasumiprotsendi suurust? Ja üleüldse, kuidas antud juhul puhkuseraha õigesti arvutada? Selline juhtum on asjatundjatega väga erinevalt tõlgendatud, ja ühtemeelsust, kuidas õigesti puhkuseraha arvutada, ka kahjuks ei esine. Tänan!

Puhkusetasu

Tere!

Küsimus puudutab puhkusetasu arvestamist kui töötaja kuupalk tõuseb. Tavaliselt jätkame puhkuse ajal töötajale kokkulepitud töötasu maksmist kuna kuupalk on muutumatu suurusega ja lisatasusid ei lisandu. Alates 01.01.22 tõusis töötaja kuupalk. Palun andke teada kuidas on seaduspärane arvestada töötaja puhkusetasu kui töötaja puhkus on märtsis? Kas tööandjal on kohustus töötajale puhkusetasuna maksta uut kokkulepitud kuupalka või on õigem võtta aluseks 6 kuu keskmine töötasu? Keskmise töötasu alusel arvutatud puhkusetasu on väiksem töötasust mida töötaja saaks samal ajavahemikul tööülesandeid täites. 

Ette tänades.

Puhkuse ajakava allkirjastamine

Tere. Kui puhkuse ajakava on koostatud, kas on kohustuslik kõikidelt töötajatelt allkirjad võtta, et nad on puhkusteajakavaga tutvunud? Või piisab sellest, et puhkuste ajakava on juhatuse poolt kinnitatud ja töötajate jaoks pandud nähtavas kohas?

puhkusele minek enne puhkuste ajakava kinnitamist

Tere!

TLS par 69 kommentaarides (SM kodulehel) on öeldud: Kui ajakava ei ole koostatud, on töötajal enne 1. aprilli õigus jääda põhipuhkusele poolte kokkuleppel. 

St kui pooled kokkulepet ei saavuta, siis töötaja justnagu ei saakski iga-aastast puhkust kasutada. Soovin täpsustada, millises konkreetses  paragrahvis see põhimõte kirjas on? 

 

Tervishoius töötava töövõimetuspensionäri puhkus

Töövõimetuspensionäri põhipuhkus on 35 kalendripäeva . Tervishoiutöötajate kollektiivleping näeb ette 7 päeva lisapuhkust. Kas sel juhul peab andma töövõimetuspensionärist tervishoiutöötajale puhkust 35+7=42 kalendripäeva?

https://arstideliit.ee/wp-content/uploads/2021/05/Tervishoiusektori-kollektiivleping-2021-2022.pdf

Puhkus kaitseliidu õppustel osalemiseks

Kas ja kuidas arvestatakse ja tasustatakse puhkust, mis on ettenähtud kaitseliidu õppustel osalemiseks.

Puhkusekompensatsioon

Tere

Töötajaga  tööleping (X) lõpetatakse poolte kokkuleppel ja sõlmitakse juhatuse liikme leping (Y) (tasustatav). Kas (tööleping) (X) kasutamata puhkust saab edasi kanda (juhatuse liikme leping) (Y-le) või peab hüvitama lepingu lõppedes puhkusekompensatsiooni ? Töötaja oli ka varem juhatuse liige. Kui edasi ei saa kanda, kas avalduse alusel OÜ juhatusele (OÜ-l on 2 juhatuse liiget) võib puhkusekompensatsioonist loobuda, juhul kui puhkust ei saa edasi kanda ?

Lapsehoolduspuhkus

Käesoleval ajal  lapsehoolduspuhkusel viibiv töötaja hakkab detsembris (täpset kuupäeva hetkel ei oska öelda) kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust (sünnitusleht). Kas vajalik on ainult lapsehoolduspuhkuse katkestamine töötaja avalduse alusel ja muudatus töötajate registris või peab töötaja ka tööle asuma enne seda.

Isapuhkus VÕS lepingu puhul

Tere,

Meie ettevõttes töötab VÕS lepingu alusel tulevane isa, kes soovib saada 30 päevast täiendavat vanemahüvitist. Saan aru, et seda vanemahüvitist on õigus saada nii Töölepingu alusel kui ka VÕS lepingu alusel töötavatel isadel.

Kuidas on aga 30 kalendripäeva pikkuse isapuhkusega? Lugesin välja, et seda isapuhkust saavad kasutada vaid töölepingu alusel töötavad isad?

Palun selgitust, mis vahe on täiendaval vanemahüvitisel ja isapuhkusel? Ja kuidas need mõjutavad tööandjat, kui töötaja töötab:

1. töölepingu alusel ?

2. VÕS lepingu alusel?

2 töölepingut ja puhkus

Töötaja töötab sama tööandja juures kahe töölepinguga: 0,5 õpetajana (puhkus 56 kp) ja 0,5 koristajana (kokkuleppeline puhkus 35 kp). Kuidas sellisel juhul peab tööandja toimetama? Ega ometi ei saa töötaja kokku 91 kp puhkust?