Nõuandekeskus

Puhkus

KollektiivpuhkusUus

Seoses töömahu olulise vähenemisega soovib tööandja töötajad saata jaanuaris kollektiivpuhkusele kaheks nädalaks. Puhkusepäevi on töötajatel selleks ajaks vähe ja nad läheksid nende päevadega miinusesse. Puhkusegraafikut uueks aastaks ka veel ju tehtud ei ole. Kui nüüd mõni töötaja otsustab puhkuse ajal või peale puhkust, et ta lahkub firmast, kas siis tööandjal on õigus puhkuserahasid tagasi nõuda? Kuidas sellisel puhul peaks tööandja käituma, et oleks kõik seaduslik või ei ole õigus ilma graafikuta töötajaid puhkusele saata (kuigi teatame varem sellest ette).

Puhkusetasu arvutamine pele lapsepuhkuselt naasmist

Töötaja on olnud emapuhkusel 1,5 aastat. Enne puhkusele minekut koosnes tema töötasu põhipalgast ja igakuisest preemiast. Puhkusetasu arvutati 6 k. keskmise alusel. Puhkuse ajal tõusis tema töökohal palk. Ta on olnud peale puhkust tööl ühe nädala ja soovib kasutada puhkust. Töötasu ja preemiat veel arvestatud ei ole. Kuidas arvutada puhkusetasu?

Puhkusearaha arvutamine

Tere. Unustasin mainida, et tegemist on tükitöölisega vaid mitte fikseeritud palkaga töölisega. Kas meil on õigus võtta rakendusele minimumpalka? Teie vastus minu eelmisele küsimusele. Vastavalt keskmise töötasu arvutamise ja maksmise korrale, kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust. Seega tuleb puhkusetasu arvutamisel lähtuda töölepingus kokku lepitud töötasu määrast. Ette tänades, Lugupidamisega Alla Kunevitš

Puhkuse raha arvutamine

Tere. Töötaja viibis haiguslehel 07.02.-06.09.2022. Alates 07.09.2022 esitas puhkuse avalduse. Kuidas temale arvestada puhkuse raha? Tänan.

расчет кол-ва отпускных дней.

Добрый день. Подскажите сколько работница заработала за год отпускных дней, если в течении года была на больничном 119 календарных дней. В трудовом договоре у нее указано - продолжительность ежегодного отпуска работника составляет 28 календарных дней.

Puhkus töögraafiku järgi

Добрый день! У меня работник работает по сменам: 2дня работает, 2дня отдыхает. Ему положено 7 календарных дней отпуска. Ситуация такая. Он отработал свои смены 01.08 и 02.08. Ему предоставлен отпуск 7 дней с 03.08 по 09.08. Тогда он отдыхает все 7 дней и на 8-й выходит на работу. Однако работник хочет уйти с 05.08 по 11.08. Из-за графика он в реальности отдыхает 10 дней. То есть вместо него другие работают вместо 7 дней 10. Ввиду проблем с рабочей силой у работадателя возникает проблема с заменой. Вправе ли работодатель отказать работнику отпуск согласно его пожеланиям, а предоставить положенный отпуск в период согласно производственной необходимости? отпуск работнику с 03.

Küsimus emapuhkuse kohta 2 järjestikuse vanemapuhkuse vahel

Tere Meie ettevõte ostis hiljuti ühe teise ettevõtte ja sellega liikus meile ka teatav hulk töötajaid. Üks töötajatest on praegu vanemapuhkusel. Kui TÖR'i vaatama läksin, siis nägin, et peatamine on tehtud alates märts 2019 ja minu loogika ütles, et sellisel juhul on laps juba 3-aastane ja töötaja oleks pidanud endast meile märku andma (vastasel juhul tööleping lõppeb automaatselt). Nüüd selgus, et ta on jäänud juba 2.vanemapuhkusele, kuid ei ole vahepeal olnud emapuhkusel (mille eest makstakse sünnitushüvitist). Kas selline asi on seaduslik? Kas sellisel juhul võib ta olla meil TÖR'is peatatud olekus vanemapuhkuse tõttu samal viisil edasi?

Tasustamata puhkus

Tere! Soovin uurida tasustamata puhkuse kohta. Teatavasti on tasustamata puhkust võimalik kasutada töötaja ja tööandja kokkuleppel. Ettepaneku tasustamata puhkuse tegemiseks võib teha kumbki pool. Vorminõuet puhkuse vormistamiseks ei ole. Väidetavalt tasustamata puhkuse ajal tööleping peatub. Siit tulenevalt uurin, kuidas oleks korrektne vormistada, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud 2-kuulises tasustamata puhkuses? Kas tuleb mingisugune töölepingulisa või olemasolev leping lõpetada ja uus sõlmida? Oleksin äärmiselt tänulik juhtnööride eest. Lugupidamisega!

Hooldaja puhkus

Tere. Töötaja kirjutas avalduse hooldaja puhkusele, aga ta on määtaud eestkosjaks täiskasvanu isikule. Kas on tal õigus üldse mingile hooldaja puhkusele? Ei ole selle kohta Töölepinguseadusel infot leidnud.

Toetus lapse sünni korral

Tere, Kas tööandja võib maksta toetust lapse sünni korral emapuhkuse (endine rasedus- ja sünnituspuhkus) ajal? Või saab seda teha ainult siis, kui ema läheb vanemapuhkusele (endine lapsehoolduspuhkus)? Aitäh!

Puhkuse pikkus

Tere, Ettevõttes tekkis vaidlus tööandja ja töötaja vahel puhkusepäevade arvestuse kohta. Töötaja esitas puhkuseavalduse 26.04.22-6.05.22 (10 tp, 11 kal.päeva, 1 püha ja puhkuseloleku viimane päev on reede). Kuna puhkuseloleku viimane päev oli reede, siis lisasin juurde ka laupäeva ja pühapäeva. Töötaja polnud sellega nõus. Seletasin töötajale, et puhkus ei saa lõppeda reedega vaid sellele järgnevad puhkepäevad lähevad puhkuse arvestusse. Nüüd nõuab töötaja, et näitaksin talle seadust, et tohtisin nädalavahetuse puhkusele lisada. Ise olen töötanud selles ettevõttes personalijuhina 6 kuud ja siin on eelnevalt antud puhkusi nii ühe, kahe kui kolme päeva kaupa. Kas ma tegin mingi vea? Kuidas ma peaksin töötajale selgitama ja millele konkreetselt viitama. Lugupidamisega Ülle Haukanõmm

Puhkuse ajakava / puhkuseavaldused

Tervist! Ilmselt on küsimust mitmel korral ja erineval kujul küsitud, kuid soovin samuti uurida mõnda teemat puhkuse ajakava ja puhkuseavaldustega seoses. * puhkuste ajakavaga seoses uurin, kas kõik töötajad on kindlasti kohustatud kõik oma puhkusepäevad ära planeerima ja ajakavasse kirja panema või saab ajakava osaliselt täita või üldse tühjaks jätta töötajate põhjendusega, et raske planeerida kõiki põhipuhkusepäevi ja e/v poolt antavad lisapuhkusepäevi aga järgivad seda, et kui soovivad puhkust võtta, mis pole eelnevalt kinnitatud puhkuste ajakavasse lisatud, esitavad hiljemalt kaks nädalat enne puhkuse soovile jäämist puhkuseavalduse? Siinkohal on töötaja teadlik, et sellisel juhul on oht, et tööandja võib-olla ei saa vastu tulla (kuigi meie ettevõttes seda muret pole). * Puhkuseavalduse esitamine (paberkandjal või digitaalsel kujul) olenemata sellest, kas eelnevalt planeeritud (puhkuse ajakavas kinnitatud) või viimasel minutil tekkinud puhkusesoov, on alati kohustus see avaldus siiski esitada? * Kui töötaja on puhkuse ajakavasse puhkuse kirja pannud aga selgub, et soovib seda muuta või tühistada, tuleb vastav avaldus siiski esitada kas paberkandjal või digitaalsel? * Kui üks puhkusekord peab olema 14 päeva pikk (katkematu), siis ülejäänud puhkusepäevad võib jagada mitte lühemaks kui 7 päeva? Ette tänades!

Отпуск работнику для написания ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Здравствуйте. Поясните пожалйста порядок предоставления работнику отпуска для написания Дипломной работы. Сколько дней мин/макс, нужна ли справка с высшего учебного заведения, порядок оплаты. Спасибо.

Lõpparve

Töötajale vaja arvestada lõpparve,temal oli ette saadud puhkusepäevad, kuidas on õige tagasiarvestust teha kas peaks arvestama eelnevalt kättesaadud puhkusetasude summadega või hoopis uue keskmise järgi?

Keskmise töötasu arvutamine aastaboonuse väljamaksmise korral

Tere Sooviksin saada nõu järgmise olukorra kohta. Töötaja/juhatuse liikmele on määratud töölepingus kasumiprotsendi ehk aastaboonuse väljamaks tingimusega, et ettevõtte aruandva aasta tegelikud kulud ei ületanud eelarvelisi. Küsimus: kas keskmise töötasu arvutamisel tuleb töötajale makstud kasumiprotsenti arvesse võtta? Kui kasumiprotsendi väljamaks on tingimusega, mis viitab töö tegemisele (kulude juhtimine selliselt, et püsida eelarvelistes summades), kas siis loetakse see summa töötasuks? Millal muutub see kasumiprotsent sissenõutavaks? Kas aastaaruande esitamise hetkel? Kui selline kasumiprotsent peaks minema keskmise töötasu arvutusse puhkuseraha väljamaksmisel, kuidas lähtuda nt sellisel juhul, kui töötaja kasutab puhkust enne aastaaruande esitamist, millal ei ole veel kindlalt teada kasumiprotsendi suurust? Ja üleüldse, kuidas antud juhul puhkuseraha õigesti arvutada? Selline juhtum on asjatundjatega väga erinevalt tõlgendatud, ja ühtemeelsust, kuidas õigesti puhkuseraha arvutada, ka kahjuks ei esine. Tänan!