Консультационный центр

Muud tööõiguse küsimused

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Ametiühingusse kuuluvusНовое

Kas tööandjal on õigus teada, kes tema töötajatest kuuluvad ametiühingusse?

Juhatuse liikme õigus emapuhkuseleНовое

Kui juhatuse liige, kes on teenistuslepinguga ametis, soovib minna emapuhkusele, siis millised on tema õigused? Kas samad mis töölepingulises suhtes? Kuidas tema teenistuslepinguga? Kas nõukogu otsusega teenistusleping peatatakse? Kas raseduse ajal on tal õigus nõuda kergemale tööle üleviimist või kehtib see ainult töölepingulises suhtes?

Töötervishoiuarsti õigus vaadata digilugu

Kas töötervishoiuarstil on õigus vaadata tööandja poolt korralisele ülevaatusele saadetud töötaja terviseandmeid selle inimese digiloost ilma inimeselt nõusolekut küsimata?

Lähetuskulud tasuta töötamise korral

Tere Kui töötamise registris on töötamine registreeritud, kui tasuta töötamine, siis kas sellisele töötajale saab vormistada töölähetust ja maksta kõik lähetusega seotud kulud ja ka päevaraha? Milline lepingu vorm peab olema sõlmitud, tasuta töötamise korral? Kas piisab suusõnalisest kokkuleppest, kui töö kestus on 10 päeva?

Reservõppekogunemise vormistamine

Kui töötaja osaleb reservõppekogunemisel siis kas on korrektne teha töölepingu peatamine? Kuidas seda kõige õigem vormistada on? Käskkirjaga? Hallatava asutuse juht väidab, et siiani on tal suunis, et seadusest tulenevalt tuleb leping peatada. Konkreetsele seadusele ta viidata ei oska. TLS ütleb, et töötajal on õigus töötegemisest keelduda aga kuidas see vormistatakse?

Töötaja värbamine

Kas tööandja on kohustatud avaldama töökuulutuses töötasu suuruse ? Kas vestlusel kandidaadiga on tööandjal õigus küsida kandidaadi ootusi töötasule enne kui tööandja avaldab, milline tasu on vakantsel ametikohal?

Käsunduslepinguga lähetuskulude hüvitamine

Konkursis osalejatele on tehtud käsunduslepingud, kus puudub tasu. Konkursi korradaja hüvitab lepingujärgselt toitlustuse, sõidukulud, majutuskulud jne, mis konkursi toimumisajal tekivad. Kuna tegemist ei ole töötajatega, vaid ettevõtte poolt korraldatud konkursil osalejatega, siis kuidas toimub nende kulude maksustamine?

Suitsetamine

Kas miski reguleerib tööandja õigust/ võimalust/ kuhustust suitsetamisega seonduvalt? Tingimuste loomine (keskkond)? Aeg? Tööaja väliseks tunnistamine?

Tervise edendamiseks tehtavatest kulutustest

Kas tööandjal on õigust alla 0,5 koormusega töötajale mitte teha tervise edendamise hüvitust? Mille alusel see 0,5 koormus seaduslikult kujundatakse?

vara kahjustamine

Tere! Kui kommunikatsioonifirma on loata vedanud kaabli teisele kliendile läbi minu maa ja rikkunud selle käigus põllumajadusmaa struktuuri ja kahjustanud taimi ,kas mul on õigust nõuda kahjutasu selle eest .Pinnas on segi põõratud ja taimed hävinud umbes 1-2 ruutmeetril?Kas nt.5000 EUr oleks norm.nõue?

Töövaidluskomisjonis sõmitud kompromisskokkulepe

Tere! Töövaidluskomisjonis sõmisid ettevõte ja töötaja töövaidluses kompromisskokkuleppe ja selle raames tasub ettevõte töötajale teatud kompromissisumma. Kuidas sellist tehingut maksustatakse ja deklareeritakse?

Lähetused

Kui töötaja töötab 0,25 koormusega ning ta on suunatud (koolitus)lähetusse kestvusega 8 tundi, siis kas töötasu arvestamisel tuleb arvestada proportisonaalsust ning tasuda ainult 2 tunni eest päevas? Või siiski kõigi 8 tunni eest, sõltumata töötaja koormusest?

Renditöötaja terviseedendamise kulude kompenseerimine

Tere, Tekkis küsimus, kui tööandja on nõus kompenseerima ka renditöötaja (kes töötab läbi tööjõurendifirma) terviseedendamise kulusid, nagu enda töölepingulistele töötajatele, kas see on 100 eur kvartalis samuti maksuvaba?

Õppepuhkus

Tere. Kas tööandja on kohustatud võimaldama töötajale õppepuhkust ja maksma keskmist töötasu juhul, kui töötaja töötab tööandja juures juuksurina aga õpib kondiitriks (statsionaarne õpe-koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõppe õppekaval)? Kõne all olev töötaja omab keskhariduse baasil omandatud kutseharidust.

Taust

Tere. Kas ja kuidas saab tööandja kandidaadi tausta uurida? Kas on üldse õigust seda teha ja mis mahus?