Консультационный центр

Töötasu

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Kinnipidamine töötasu lisatasustНовое

Tere, Kas töötasu lisatasust (boonusest) võib trahve kinni pidada ka ainult töötajat teavitades?

Vanaduspensionär ei soovi paar kuud töötadaНовое

Vanaduspensionär soovib suvel paar kuud mitte töötada. Tööandjale see sobib. Saan aru, et töölepingu alusel töötav vanaduspensionär ei pea saama miinimumtöötasu st. kas üldse mitte tasu. Kas tööandja ei pea tasuma ka sotsiaalmakse (töötaja, tööandja)?

UletunnidНовое

Tere, Tõõtaja nõuab ületunde Tõõtab koormusega 0,5 Juunis normtunnid oli 76 Tegelikult tõõtas 51 tundi ja puhkas 2 nädalat (14 päeva) Tõõtaja enda arvestus:Normtunnid 76h- 40h(kaks nädalat puhkust)= 36h, kuna tal tuli kokku 51h siis peaks olema 15 ületundi. Tegemist jaekaupluse tõõtajaga graafiku alusel (summeeritud tõõajaarvestust ei peeta) Lugupidamisega Eha

Kahju tekitamine

Tere Kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju suuremas summas. Kas töötaja ja tööandja võivad omavahel teha kirjaliku kokkuleppe, mille alusel töötaja hüvitab tekitatud kahju?

Tööaeg ja töötasu

Tere Kui töötaja töötab näiteks täiskoormusega ja töötasu maksmine on tunnitasu alusel, siis kas töötaja peab ikkagi oma tunnid täis tegema (täiskoormuse tunnid) või võib teha vähem tunde ja talle makstakse vastavalt töötatud tundidele tunnitasu alusel (miinimpalk igaljuhul)

Ületunnitasu

Töötaja töölepingus on toodud töötasu suurus järgnevalt: Töötaja põhipalk käesoleva Lepingu alusel on xx eurot bruto kalendrikuus, millele pärast katseaega või kui oskused on atesteeritud ning tööks vajalikud oskused omandatud, saab juhi heakskiidul ning kvaliteedi ja efektiivsusnäitajate täitmisel ning heakorra tagamisel rakendada ettevõttes kehtestatud tulemustasustamise korda. Kui soovime lepingus välja tuua ületunnitasu arvestamise aluse, et ületunni tasu arvestamisel ei võeta arvesse töötaja tulemustasusid. Kas piisab kui kirjutame lepingusse järgnevalt: Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö). Ületunnitööd tehakse vaid poolte kokkuleppel (TLS § 44 lg 1). Ületunnitöö hüvitatakse eelduslikult vaba ajaga või poolte kokkuleppel rahas, 1,5-kordse töötasu määras (TLS § 44 lg-d 6 ja 7). Ületunni rahalises hüvitise arvestamise aluseks võetakse töötaja põhipalk.

Etteteatamise hüvitamine koondamise korral

Töötaja on töötanud natuke üle aasta ja talle edastati koondamisteade 20.03 kuid soovitakse töösuhe lõpetada 22.03,mitu päeva läheb arvestusse koondamistasu etteteatamata aja eest ?

Töölepingi lisa pikendamine

Mis juhtub, kui töötaja töölepingu lisal lõppeb kehtivus ja seda ei ole pikendatud? Kas see pikeneb automaatselt või lähevad tingimused tagasi eelmise lepingu lisa juurde?

Tunnitasu

Tere! Kui töötajale makstakse tunnitasu alusel, kas tööandja võib kehtestada erinevatele töödele erineva tunnitasu? Kuidas sõnastada töölepingus?

Töötasu tõstmine vaid osale ettevõttest

Tervist! Iga-aastane töötasu tõstmine (seosnevalt elukallinemisest ja inflatsioonist) on vaid osale ettevõttest, ning jäetakse täielikult välja 1 osakond. Kas selline tegevus on seaduslikult OK? Või võib ettevõte vastavalt oma tahtele iga-aastast palgatõusu ka valikuliselt jagada?

Töötasu mittemaksmine

Töötaja on töölähetuses kuid lähetuse viimastel päevadel ta isiklikel põhjustel tööülesandeid ei täida. Kas võib talle maksta vaid lähetuse päevaraha, aga nende päevade eest töötasu mitte?

Töötasust rääkimine

Kas tööandjal on õiguslikku alust reguleerida nt töökorralduse reeglites vms dokumendis seda, et töötajad ei räägi omavahel töölepingust ja töötasust?

Töötasustamise aluste muutmine

Tere! Töötaja töötasu koosneb põhipalgast ja tasust, mille suurus ja alused on näidatud tööandja poolt kehtestatud sisedokumendis. Kas tööandjal on võimalik ühepoolselt nimetatud sisedokumenti muuta ehk kehtestada uued tasustamise alused? Kas tähtsust omav asjaolu võiks siinkohal olla see, et töötaja summaarne tasu ei vähene, muutuksid vaid sisedokumendis kehtestatud alused? Või tuleb lugeda, et sisedokumendis reguleeritu on muutunud töötasu osaks ja seda saab muuta vaid poolte kokkuleppel? Tänan!

Kvaliteeditasu

Tere, küsimus selline, et kas on üldse võimalik töötajat disiplineerida kvaliteeditasu maksmise/mittemaksmisega? Kui töölepingusse pannakse kirja kvaliteeditasu 300 eurot, mis makstakse välja igakuiselt, kui töötaja on täitnud korrektselt enda tööülesandeid ja kohustusi. Sinna alla kuulub ka korrektne ja viisakas klienditeenindus(ala välimus, kliendisuhtlus). Palgalipikul ka kajastuks eraldi kvaliteeditasu. Nüüd kui näiteks töötaja ei ole enda tööülesandeid korrektselt täitnud, kas siis on võimalust kvaliteeditasu vähendada või üldse mitte maksta?

Tööampsuga töötaja tasu ja normtundide arvestus

Töötukassas arvel oleva isikuga sõlmiti tööleping 03.-05.detember (pühapäev kuni teisipäev), täistööajaga koormusega 1,0- 40 tundi nädalas. Töötaja töötab graafiku alusel summeeritud tööajaga ja ta töötab kokku 21,5h. Kuidas on õige arvestada normtunde? Kas normtunnid on 16 ja 5,5h eest tuleb arvestada ületunnitasu?