Консультационный центр

Töö- ja puhkeaeg

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Töökoormuse muudatus summeeritud tööaja arvestusperioodi keskelНовое

Tere! Töötaja on avaldanud soovi vähendada oma töökoormust. Kuidas oleks korrektne arvestada summeeritud tööaega ja sellest tulenevaid võimalikke üle/alatunde arvestusperioodi (6 kuud) keskel, kui muudatust soovitakse summeerimisperioodi keskel? Kas peaks muudatuse kehtima hakkamise kuupäevaks kõik võimalikud üle- või alatunnid välja maksma ja alustama uue koormusega arvestust nullist või peaks need kandma edasi vähendatud koormusega osale arvestusperioodist ja tegema lõppkalkulatsiooni perioodi lõpus nagu tavaliselt? Töötajate töögraafikud on eelkoostatud kogu perioodiks, järgmise kuu lõplik graafik kinnitatakse eelneva kuu 15ks kuupäevaks.

Osaline koormus ja koolitusel osalemine

Tere Kuidas on osalise koormusega töötajal koolitusel osalemise ajal tööajaarvestus. Kui töötaja on 0,5 koormusega tööl (4 tundi päevas), kuid osaleb mitmepäevasel koolitusel (nt 8 tundi koolitus), siis kuidas arvestada tööaega tööajatabelisse. Näiteks 5 päeva koolitust - kas läheb iga päeva peale siis 8 töötundi? Või läheb tema tavapärane tööaeg arvesse?

Tööaeg

Mis hetkest hakkab jooksma tööaeg? Kui ettevõttes on kohaldatud uksekiibi kasutamine, millega registreeritakse tööle tulek ja töölt minek, kas siis tööle registreerimise hetkest või kui ollakse juba tööandja territooriumil?

Küsimus tööaja muutmise kohta

Soovime erandkorras teha 1.mai nö tööpäevaks ning anda töötajale 3.mai nö vaba päeva, ehk siis töötaksime reede, 3.mai, nö ette. Kuidas oleks seda õige vormistada (kas käskkiri vms) ja kas töötandja peab 1.mai tööpäeva eest maksma topelttasu? Kas töötajatel on õigus keelduda 1.mail töötamisest? Millest peaks veel tööandja teadma, et sellist ühekordset kollektiivset muudatust sisse viia?

Ületunnid

Töötajal on kogunenud hulk ületunde, mis on tekkinud pika aja jooksul kokkuleppel tööandjaga ning on hüvitatavad vabas ajas. Töötaja ei soovi ületunde jooksvalt välja võtta, mis on tekitanud arvestatava ületundide hulga. Kas tööandjal on õigus kohustada töötajat ületunde välja võtma?

Puhkusereservi arvestus töötajal, kes töötab mitme lepinguga.

Ühe lepinguga 0,3-se koormusega, puhkus 28 päeva. Teise lepinguga 0,6-se koormusega, seal ka puhkus 28 päeva. Ja siis veel kolmanda lepinguga koormusega 0,1 ning ka sel lepingul puhkus 28 päeva.Lepingud kõik tähtajatud. Mitu puhkusepäeva tal 2023. aasta eest seisuga 01.01.2024 puhkusereservis peaks olema, kui ta 2023. a ühegi lepingu alusel ei puhanud (ja kõik 3 lepingut olid olemas juba 01.01.2023)?

Erikokkuleppe kohandamine tööaja osas

Asutuses töötab 1,0 koormusega noorsootöötaja. Kas temaga erikokkuleppel võib kohandada talle seitsmepäevase ajavahemiku jooksul lisaks veel töötamist 52 tundi (koormus 0,3 ). 0,3 koormusega teeb juurde projektijuhtimise tööd. Kas sai õigesti aru juhendi punktist 5.1.1. Tööaja kestus

Puhkeaeg

Kas sellest aastast jõustunud kohustuslikul puhkeajal on ka siiski mingid erisused või see kehtib eranditult kõigile? Näiteks meditsiinis ja hooldekodudes jms on vahel graafikuga 24 tunnised vahetused. Kas nüüd ei tohiks siis enam selliseid vahetusi olla, et täita igapäevane puhkeaeg 11h?

Ületunnitöö ja selle tõendus

Tere. Kui töökoormus on suur ja tekivad ületunnid ning kui tööandja ei nõustu nendega vaid annab mõista, et mitte töökoormus ei ole suur vaid töötaja on lihtsalt saamatu vms. Paraku on selline seis viinud sinnani, et töötaja tõesti on väsinud ja Tööandja kasutab seda ära ning Töötajaga lõpetakse leping, põhjus- ei saa tööga hakkama, ebapädev. Tegu on kontoritööga, mis nõuab mõtlemist, uurimist, arvestamist. Siis kuidas edasi minna? Kuidas tõendada või tõestada, et tõesti on töökoormus suur? Ettevõtte poliitika on, et see ei ole tõene väide ja et emotsioonidel ei ole kohta vaid on vaja tööd teha. Alati saab küll töökohta vahetada, aga miks peab töötaja seda vabatahtlikult tegema, kui tal on õigus?

Nädala ja päeva puhkeajad

Järgmisest aastast jõustub euroopa kohtu otsus, et summeeritud tööajaga töötaval töötajal nädala puhkeajale (36t) peab ka lisanduma päeva puhkeaeg (11t), mis teeb kokku vähemalt 47 tundi puhkeaega nädalas kord nädalas. Meie ettevõttes selline spetsiifika, et mei ei saa töötada viis päeva järjest ja siis kaks päeva järjest puhata. Siit küsimus: 1. Mida teha, kui täiskoormusega töötav töötaja, tööaja kava koostamisel ise avaldab soovi saada vabu päevi nii, et antud nõudet et ole võimalik järgida (nt. soovib puhata teisipäeval ja reedel) 2. Kui kuu jooksul töötajad omal soovil vahetavad omavahel vahetusi, kuidas sel juhul vältida nõue rikkumist (mingi kirjalik soovi avaldus, tööajakavasse töötaja kirjalik nõusolek v.m.)

Enda töökoha koristamine

Töötaja kohustus on enda töökohas pidada puhtust ja korda, sealjuures peab ta ka iga õhtu enda töökoha põranda puhtaks pesema. Kas töökoha põranda pesemine peab minema tööaja ja töötasu alla, kui töötaja töötasu on tunnipõhine ning ametijuhend näeb ette enda töökoha pesemise?

Alaealise tööaeg

Kas 16-aastane põhikooli lõpetanu võib töötada päevas 7 tundi (nädalas 35 tundi) või 8 tundi (nädalas 40 tundi)?

Kuidas töölepingusse märkida õige tööaeg

Tere, Autojuht asub tööle täistööaega. Esmaspäevast reedeni 40 tn. Tööaeg algab iga päev kell 8:00. Lõpuaeg on teadmata. Tööpäev võib kesta 5-10 tundi, olenevalt tellimuste arvust ja reiside pikkusest. Ennustada on võimatu. Kuidas õigesti märkida tööaega, kui rakendatakse summeeritud tööaja arvestust. (kuid graafikut koostada või töö lõpuaega ei saa kuidagi määrata) Tänan vastuse eest.

kuidas tööajakava teatavaks tehakse

Tere, Kuidas tööajakava teatavaks tehakse? Kas töötajatelt on vaja allkirju võtta? (1.tööajkava 2.tööajakava muutmine) Juhul kui meil on olemas online süstemm, kus töötaja kogu aeg näeb oma töögrafik, kas see on piisab? Ette tänades, Marina

Tööajakava

Tere, Tootmises on võimatu tootmisplaani planeerida. Töötaja saab tööajakava, mida seejärel kogu aeg muudetakse. Kas tööandja võib väljastada graafiku mitte kuus, vaid 2 nädalaks või isegi nädalaks? Ette tänades, Marina