Lepingute teabevara

1. Võõrandamislepingud

Võõrandamisleping on võlaõiguslik leping, mille alusel üks isik kohustub võõrandama teatava vara teisele isikule. Võõrandamislepingu eesmärgiks on muuta lepingu eseme kuuluvust ning kanda see püsivalt ühe isiku vara hulgast teise isiku vara hulka. Võõrandamislepingu esemeks võivad olla nii kehalised esemed (asjad) kui ka mittekehalised esemed (õigused). Levinumateks võõrandamislepinguteks on müügileping ja kinkeleping.

...