Lepingute teabevara

2. Kasutuslepingud

Kasutuslepingud reguleerivad olukordi, kus üks isik võimaldab teisele isikule mingi tsiviilõiguse esemeks oleva asja, õiguse või muu hüve kasutamist. Kasutuslepingu liigid erinevad lepingu eseme ja sisu poolest. Kasutuslepingute alla kuuluvad üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud, aga ka litsentsi- ja frantsiisilepingud. Tinglikult saab kasutuslepingute alla liigitada ka liisingulepingud, laenu- ja krediidilepingud.

...