Lepingute teabevara

3. Teenuse osutamise lepingud

Teenuse osutamise lepingud võib jagada kaheks olenevalt sellest, kas teenuse osutaja on kohustatud saavutama kokkulepitud tulemuse või üksnes tegutsema teatud eesmärgi saavutamise nimel, võlgnemata seejuures tulemuse saavutamist.

Viimaste hulka kuulub käsundusleping, mis on üks olulisemaid teenuse osutamise lepinguid. Sellele lepingule iseloomulik sooritus on iseseisev tegutsemine kellegi teise huvides. Käsunduslepingu regulatsiooni ...