Lepingute teabevara

5. Tagatised

Tagatis tagab kohustuste nõuetekohast täitmist. Tagatava kohustuse täitmata jätmisel on isikul, kelle kasuks tagatis anti, õigus rahuldada oma nõuded tagatise arvelt. Levinumateks tagatisteks on käendus, garantii ja pant (sh hüpoteek).

...