Lepingute teabevara

7. Hoolduslepingud

Hooldusleping võib sõltuvalt teenuse iseloomust vastata nii käsundus- kui ka töövõtulepingu tunnustele. Samuti võib tegemist olla ühekordsele hooldusteenusele suunatud kokkuleppega või kestvus- või raamlepinguga, mille alusel osutatakse teenust pikema aja jooksul teatava perioodilisusega.

Käsunduslepinguga on eelkõige tegemist siis, kui hooldusteenuse käigus on teenusepakkuja kohustatud osutama teenust vastavalt oma hoolsuskohustusele ja valdkonnas kehtivatele parimatele praktikatel...