Lepingute teabevara

6. Nõuete esitamine lepingu rikkumise korral

Üldjuhul on lepingu rikkumisest teavitamine õiguskaitsevahendeid kasutama õigustatud poole kohustuse, mis tuleb täita lepingus või seaduses sätestatud aja jooksul. Nii on ostja teatud aja jooksul kohustatud teavitama müüjat müügieseme puudustest, tellija töövõtjat töö mittenõuetekohasusest, üürileandja üürnikku üürieseme tagastamisel üürieseme puudustest jne. Seaduses sätestatud juhtudel toob teavitamiskohustuse rikkumine kaasa selle, et õigustatud lepingupool kaotab õiguse tugineda lepinguri...