Juhi teabevara

3.2.1. Käitumise muutmise etapid

Koidu Tani-Jürisoo, Avatud Meele Instituut, juht, töönõustaja, koolitaja, psühholoog

Käitumise muutmise etappide käsitluses on toetutud J. McLeodile.

Esimene samm – probleemse käitumise mõistmine, sisemiste vastuolude väljaselgitamine ja avalikustamine

Inimese sisemised vastuolud võivad takistada tal oma käitumise mõistmist sel määral, et seda muutma hakata. Se...